Családsegítő szolgálat

Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

http://www.ecsgyk.hu/

Székhely címe: 7632 Pécs, Anikó u. 5.

telefonszáma: 72/441-677; 72/444-877

elektronikus levélcíme: kozpont[at]ecsgyk[dot]hu

Az intézmény célja és szakmai feladatai

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

A szociális munka célja

Egyének, családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák gyakorlati kezelése. Probléma megoldási javaslatok kialakításával, a hátrányos mentális és szociális helyzet enyhítése, elősegítve az egyének, családok, csoportok, és környezetük közötti összhangot. Módszerei alkalmazásával képessé tegye a klienseket az önálló életvitel biztosítására, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket. Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

Intézmény tevékenységi köre

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Családsegítő és Gyermekjóléti módszertani feladatok
 • Kórházi szociális munka
 • Kapcsolattartási ügyelet; Kapcsolattartás
 • Utcai és lakótelepi szociális munka
 • Készenléti szolgálat
 • Oktató tevékenység
 • Gyermekek Átmeneti Otthona
 • Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység
 • Pszichológiai segítségnyújtás