Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Báricsné Rónai Márta elnök

Balázs Péter elnökhelyettes

Bozsánovics Ivana képviselő