Pályázatok

Pécsudvard belterületi vízrendezése

A kedvezményezett neve: Pécsudvardi Önkormányzat 
A projekt címe: Pécsudvard belterületi vízrendezése
Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.2.1-BA1-2022-00060 
Szerződött támogatás összege: 64.703.357,- Ft 
Támogatás mértéke: 100 % 
Projekt várható befejezése: 2025.05.31.

A projekt a Pécsudvardi Önkormányzat, mint konzorciumvezető és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.

A fejlesztés célja a település belterületét megvédeni a csapadékvíz okozta károktól, ami az élhető települési környezet kialakításának fontos eszköze.

Jelen projekt célterülete Pécsudvard település vízkár veszélyeztetettséggel, illetve felszíni vizek elvezetésével és vízgazdálkodással érintett területei, műszaki létesítményei. A fejlesztés szükségességét a lakó – és középületek állékonyságának veszélyeztetése, valamint a település mezőgazdasági tevékenységből élőinek munkalehetőségét veszélyezteti a csapadékos időszak során jelentkező magas talajvíz. A településre érkező csapadék árvízszerű elöntéseket okozhat, mivel a településre nyugatról és keletről is dombok szegélyezik, amelyre érkező nagy mennyiségű csapadékvíz villámárvizként érkezhet a településre, ezzel elöntve az ott elhelyezkedő ingatlanokat. A veszélyeztetett területen a számos lakóépület, játszótér, emlékmű valamint közösségi létesítmények a csapadékvíz özönszerű elöntésének van kitéve.

A fejlesztés megvalósítási helyszínei az Akácfa utca, a Felszabadulás utca és a Széchenyi-Podberek utcai csomópont, valamint a Podberek utca.

A fejlesztés társadalmi hasznossága több oldalról is megerősíthető. A lakóingatlanok vízkár veszélyeztetettségének csökkenésével jelentősen csökken az elárasztással okozott károk helyreállításának lakosságra háruló anyagi teher. A beruházás községi szintű össztársadalmi haszna, hogy a természeti hatások okozta károk csökkenése élhetőbbé teszi a települést, emeli a lakókörnyezet színvonalát, javít az érintett területen lakók életkörülményén.  

A projekt törekszik a vizek helyben tartására, csak a szükséges mértékben kerül víz a befogadó vízfolyásba, ami a keletkező vizeket fogadni tudja és káresemény mentesen el tudja vezetni. A természeti erőforrások helyben történő felhasználásával a fenntartható fejlődés elveit követve fejlesztjük a települést. 
A fejlesztés során a műszaki megoldások kiválasztása a védendő értékeket és a földrajzi adottságokat, valamint a meglévő infrastruktúrát figyelembe véve került kiválasztásra. A vizek helyben tartásában a lakossági szemléletformálás lesz mérvadó, illetve még a település határain belül a befogadó szikkasztóárok biztosítja a vizek helyben maradását.