Pécsudvard története

Történetünk hosszú évszázadokat ível át. Kezdve a középkori Szelestől, a török hódoltságon, majd a Pálffy, később a Batthyány birtokhoz való tartozástól egészen napjainkig. Az itt élők lehetőségét mindig, de különösen jelen századunkban alapvetően befolyásolta Pécs, a megyeszékhely közelsége, a viszonylag jobb közlekedési viszonyok, a vasút és a szilárd burkolatú út. A település lakossága a középkorban magyar volt.

A falu határában helyezkedik el az Árpád-korban nagy szerepet játszó Koaszt vára, amit ma kozármislenyi várként is emlegetnek.

Pécsudvard község története végigkísérhető az államalapítástól egészen napjainkig. Ha ezernél is korábbra tekintünk vissza, a falu mai helye, illetve környéke már igen korán lakott volt. Áthaladtak rajta, vagy évszázadokig itt is éltek a földrész különböző népeinek, kultúráinak képviselői.

Az őskor leletei a mai Baranya területén alig ismeretesek. Az adatok viszont arra mutatnak, hogy az ember megtelepedésével a Dél-Dunántúlon is a legrégebbi koroktól számolni kell. A szűk helyi vonások megléte mellett le kell szögezni, hogy az őskor népeinek egymást váltó periódusai dél-dunántúli történések is voltak.